PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Spotkanie projektowe w Wenecji.

 

 

 

Projekt:  ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki

Program:   Erasmus + Partnerstwa strategiczne

Czas trwania:   IX 2015 VIII 2017


 

W ramach kolejnych działań projektowych w dniach 13-14 czerwca 2016 r. w Wenecji spotkali się przedstawiciele Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr (lider projektu), Towarzystwa Amicus, EkoConnect z Niemiec z partnerem włoskim Coldiretti Veneto. Spotkanie dotyczyło omówienia postępów prac w projekcie dotyczących zawodu technologa żywności ze specjalnością produkcja wyrobów ekologicznych.

Podczas wizyty przedstawiciele podmiotów mieli okazję spotkać z się z głównymi interesariuszami regionu Veneto działającymi na rzecz rozwoju ekologicznej żywności.

 

Przedstawiciele partnerów

Siedziba Coldiretti regionu Veneto

Augusto Pivanti - nasz gospodarz

Przedstawiciel włoskiego odpowiednika Magistratu miasta Wenecja


H-Farm

Przedstawiciele Coldiretti

Prezentacje eko-firm z regionu w parku technologicznym

 


Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT