PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Działania upowszechniające ZIELONE MIEJSCA PRACY

 

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski wspólnie z Liderem projektu -  Towarzystwem Amicus prowadzą działania upowszechniające w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”. Działania te mają na celu zaprezentowanie wypracowanego w ramach projektu Modelu tworzenia zielonych miejsc pracy dla osób bez kwalifikacji w obszarze zbiórki zużytych baterii i ZSEE oraz dystrybucji biomasy.


W maju i czerwcu 2015 r. na terenie województwa podlaskiego odbędą się bezpłatne seminaria wdrożeniowe skierowane do:

- rolników i ich domowników,

- osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

- pracowników jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców,

- przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych oraz doradców rolniczych.


W trakcie seminariów zaprezentowane zostaną produkty finalne opracowane w trakcie realizacji projektu:

  - Plan zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek,

  - Plan odbioru ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek,

  - Analiza ekonomiczna zbiórki w gminie,

  - Wzór organizacji i finansowania ZMP,

  - Przewodnik ABC biomasy,

  - Kalkulator do szacowania ZSEE i ubrań,

  - Kalkulator do szacowania baterii i nakrętek,

  - Kalkulator do szacowania biomasy,

  - Strategia tworzenia i finansowania ZMP.


 

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminariach wdrożeniowych. Szczegółowych informacji udziela Pani Aneta Kostecka,
tel. 85 74 12 113, 
e-mail: akostecka@fzpp.pl

 

I Ty możesz tworzyć Zielone Miejsca Pracy!