PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Spotkanie Partnerów z przedstawicielami gmin i miast w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym

W dniu 08.05.2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się spotkanie w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- przedstawiciel Lidera projektu – Towarzystwa Amicus

- przedstawiciele Partnera 1 – Stowarzyszenia Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski

- przedstawiciel Partnera 2 – Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

- przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomży

- przedstawiciele Urzędu Gminy Łomża

- przedstawiciele Urzędu Miasta Kolno

- przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno

- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

 

Przedmiotem spotkania były rozmowy nt. organizacji staży zawodowych na terenie gmin/miast objętych projektem. Ponadto, tematyką rozmów było również przeprowadzenie zbiórek baterii i ZSEE oraz biomasy na terenie gmin: Kolno, Łomża, Narewka oraz miast: Kolno, Łomża, Nowogród.


  

Strona główna projektu:

"Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego"