PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Testowanie w ramach Projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne możliwości...


Testowanie w ramach Projektu innowacyjnego

pt. Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego


 

W miesiącach listopad – grudzień 2013 r. prowadzona jest rekrutacja osób do udziału w testowaniu w ramach Projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

Projekt zakłada rozwiązywanie problemów podlaskiego rynku pracy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie ZMP dla osób bez kwalifikacji w obszarze zbiórki zużytych baterii i ZSEE oraz dystrybutorów biomasy.

 

 


Rekrutacja osób do udziału w testowaniu w ramach niniejszego projektu prowadzona jest w oparciu o następujące kryteria:

 

a) 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych (OBN) niepełnosprawnych (test ZMP SEGREGATOR)

b) 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych 50+ (test ZMP EDUKATOR)

c) 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych z obszarów wiejskich (test ZMP DYSTRYBUTOR)

d) 10 rolników i domowników (test ZMP PRODUCENT)


 

Realizacja Zadania 4 „Testowanie opracowanego produktu w zakresie zbiórek z. baterii i ZSEE -Stowarzyszenie ZPP, Towarzystwo Amicus 11.2013-05.2014" prowadzona jest Stowarzyszenie Agencję Ekorozwoju Zielone Płuca Polski.

 

Zaś realizacja Zadania 5 „Testowanie opracowanego produktu w zakresie odbioru biomasy - WSA w Łomży, Towarzystwo Amicus-11.2013-05.2014”  prowadzona jest przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży.

 

Nadzór nad rekrutacją pełni Lider Projektu, tj. Towarzystwo Amicus.