PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Pierwsza wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce

W dniach 24-29 maja br. na terenie Wizny i Wiżajn odbywa się pierwsza wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

 

Partnerzy krajowi, którzy uczestniczą w wizycie studyjnej to Lider Projektu – Towarzystwo Amicus, Partner 1 – Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielona Płuca Polski oraz Partner 2 – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

 

Zgodnie ze szczegółowym programem, tematem przewodnim wizyty jest analiza doświadczeń niemieckich w zakresie efektywnej zbiórki ZSEE i zużytych baterii i możliwości zaadoptowania nowego, skutecznego rozwiązania w tym zakresie na grunt polski (województwo podlaskie). Ponadto, wśród zagadnień poruszanych w trakcie wizyty studyjnej jest analiza doświadczeń niemieckich w pozyskiwania biomasy. Panel ekspertów, który odbył się w sobotę, 25 maja br. dużą uwagę skoncentrował na wymianie doświadczeń pomiędzy Partnerami krajowymi a Partnerem z Niemiec w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy. Kolejnym, ważnym punktem programu panelu ekspertów była dyskusja z Partnerem z Niemiec oraz Partnerami krajowymi odnośnie możliwości sposobu organizacji i finansowania stanowiska pracy w gminach/miastach uczestniczących w realizacji projektu.

 

W poniedziałek, 27 maja br. odbędzie się spotkanie Lidera Projektu, Partnera z Niemiec oraz Partnerów krajowych w Urzędzie Miasta Łomży z przedstawicielami samorządów, na terenie których realizowany jest  Projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (Gmina i Miasto Łomża, Gmina i Miasto Kolno, Gmina Narewka, Miasto i Gmina Nowogród).

  

Dyskusja z Partnerem z Niemiec odnośnie doświadczeń w zakresie
tworzenia zielonych miejsc pracy

 

Panel ekspertów w trakcie wizyty studyjnej

 

Prezentacja organizacji Partnera z Niemiec - NABU